ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.


 

Sala 1 (Dance / Pilates / Yoga)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 19.30-20.30
PILATES MAT
21.00-22.30
BALLET
Τρίτη
Τετάρτη 21:00-22:30
YOGA
Πέμπτη 19.30-20.30
BRAZILIAN SAMBA
20:30-21:30
PILATES MAT
Παρασκευή 19.30-20.30
ORIENTAL
Σάββατο

Sala 2 (Capoeira)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 18.00-19.00
CAPOEIRA KIDS
19.00-20.00
CAPOEIRA
20.30-22.00
CAPOEIRA
Τρίτη  19.00-20.00
CAPOEIRA
 20.30-22.00
CAPOEIRA
Τετάρτη 19.00-20.30
CAPOEIRA
Πέμπτη 20.00-21.00
CAPOEIRA
21.00-22.30
CAPOEIRA
Παρασκευή 17.30-18.30
CAPOEIRA KIDS
18.30-20.00
CAPOEIRA
Σάββατο 17.00–18.00
CAPOEIRA

Sala 3 (Pilates Equipment)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 09.30–10.30
PILATES EQUIP
18.30-19.30
PILATES EQUIP
19.30-20.30
PILATES EQUIP
20.30-21.30
PILATES EQUIP
Τρίτη 19.00-20.00
PILATES EQUIP
20.00- 21.00
PILATES EQUIP
21.00-22.00
PILATES EQUIP
Τετάρτη 09.30–10.30
PILATES EQUIP
18.30-19.30
PILATES EQUIP
19.30-20.30
PILATES EQUIP
20.30-21.30
PILATES EQUIP
Πέμπτη 19.00- 20.00
PILATES EQUIP
20.00-21.00
PILATES EQUIP
21.30-22.30
PILATES EQUIP
Παρασκευή 20.30-21.30
PILATES EQUIP
Σάββατο 10.00- 11.00
PILATES EQUIP
11.00–12.00
PILATES EQUIP