ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-2019

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2018.


 

Sala 1 (Dance / Pilates / Yoga)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 19.30 – 20:45
YOGA
21.00 – 22.00
BALLET
Τρίτη 19.15 – 20:15
PILATES MAT
Τετάρτη 20:00 – 21:00
AERIAL
21:00 – 22:15
YOGA
Πέμπτη 19.30 – 20.30
SAMBA BRAZILIAN
20:30-21:30
PILATES MAT
Παρασκευή 19.30-20.30
ORIENTAL
 20:30 – 22:45
YOGA
Σάββατο  12:00 – 13:00
AERIAL

Sala 2 (Capoeira)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 18.00 – 18.45
CAPOEIRA KIDS
20.30 – 22.00
CAPOEIRA
Τρίτη  20.30-22.00
CAPOEIRA
Τετάρτη 19.00-20.00
CAPOEIRA
Πέμπτη 21.00-22.30
CAPOEIRA
Παρασκευή 18.00 – 18.45
CAPOEIRA KIDS
Σάββατο  13.00 – 14.30
CAPOEIRA

Sala 3 (Pilates Equipment)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 10.30–11.30
PILATES EQUIP
19.00-20.00
PILATES EQUIP
20.0-21.00
PILATES EQUIP

21.00 – 22.00
PILATES EQUIP

Τρίτη 18.00-19.00
PILATES EQUIP
19.00-20.00
PILATES EQUIP
20.15-21.15
PILATES EQUIP

21.15-22.15
PILATES EQUIP

Τετάρτη 10.30-11.30
PILATES EQUIP
18.00-19.00
PILATES EQUIP
20.00-21.00
PILATES EQUIP

21.00 – 22.00
PILATES EQUIP

Πέμπτη 18.00- 19.00
PILATES EQUIP

19.00- 20.00
PILATES EQUIP

20.00-21.00
PILATES EQUIP

21.30 – 22.30
PILATES EQUIP

Παρασκευή 17.00-20.00
PILATES EQUIP
 20.00-21.00
PILATES EQUIP
Σάββατο 11.00- 12.00
PILATES EQUIP
12.00–13.00
PILATES EQUIP