ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.


 

Sala 1 (Dance / Pilates / Yoga)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 19.15 – 20:15
YOGA
20.15 – 21.15
ORIENTAL
Τρίτη
Τετάρτη 20:00 – 21:00
AERIAL

21:00 – 22:15
YOGA

Πέμπτη 19.30 – 20.30
SAMBA BRAZILIAN
20:30 – 21:30
PILATES MAT
Παρασκευή
Σάββατο

Sala 2 (Capoeira)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 21.00 – 22.00
CAPOEIRA
Τρίτη
Τετάρτη 21.00 – 22.00
CAPOEIRA
Πέμπτη 21.00 – 22.30
CAPOEIRA
Παρασκευή 18.00 – 19:00
CAPOEIRA KIDS
Σάββατο  13.00 – 14.30
CAPOEIRA

Sala 3 (Pilates Equipment)

Πρωινό μάθημα Απογευματινό μάθημα Βραδινό μάθημα
Δευτέρα 11.00 – 12.00
PILATES EQUIP
18.00 – 19.00
PILATES EQUIP

19.00 – 20.00
PILATES EQUIP

20.00 – 21.00
PILATES EQUIP

21.00 – 22.00
PILATES EQUIP

Τρίτη 19:00 – 20:00
PILATES EQUIPMENT
20:00 – 21:00
PILATES EQUIPMENT

21:00 – 22:00

PILATES EQUIPMENT

Τετάρτη 11.00 – 12.00
PILATES EQUIP
18.00 – 19.00
PILATES EQUIP

19.00 – 20.00
PILATES EQUIP

20.00 – 21.00
PILATES EQUIP
Πέμπτη 18.00 – 19.00
PILATES EQUIP

19.00 – 20.00
PILATES EQUIP

20.00 – 21.00
PILATES EQUIP

21.30 – 22.30
PILATES EQUIP

Παρασκευή 19.00 – 20.00
PILATES EQUIP
 20.00 – 21.00
PILATES EQUIP
Σάββατο 11.00 – 12.00
PILATES EQUIP

12.00 – 13.00
PILATES EQUIP